Nuolatinio mokymosi programa pradinių klasių mokytojams, atvedanti technologinės kūrybos įgūdžius į klasę.

Palaikymas

Palaikymo sistema, įgalinta mentorystės ir bendruomenės tinklo. 100% prie Teachers Lead Tech prisijungusių mokytojų teigia, kad jų technologinis pasitikėjimas išaugo.

Įgūdžiai

Nuolatinis augimas per personalizuotą mokymąsi ir praktiką. Stiprėjantys įgūdžiai dirbti su įvairiais technologiniais įrankiais ir naudoti juos kūrybai.

Turinys

Paruoštas ir nuolat atnaujinamas inovatyvus, mokytojų laiką taupantis turinys, paremtas geriausiomis technologijų industrijos praktikomis.

„Pritaikant technologinę kūrybą, kiekvienas vaikas gali patirti sėkmę pagal savo galimybes. O juk skaitmeninis raštingumas – vienas iš pagrindinių 21-ojo amžiaus gebėjimų“ 
– Jurgita Badaraitė, mokytoja

Laiką tausojantis turinys

Suprask: nuo saulės sistemų iki istorijos, nuo matematikos iki meno eksperimentų.

Išbandyk: šios temos sujungtos su technologine kūryba – programavimu, 3D modeliavimu, dirbtiniu intelektu ir kitomis technologijomis įvairiems lygiams

Kurk: veiklos, skatinančios vaikus kurti ir spręsti įvairias užduotis, naudojant praktinius technologinius gebėjimus.

Praktiniai virtualūs užsiėmimai

Du kartus per mėnesį mokytojai su mentorių pagalba praktikuojasi virtualiai. Ugdomas pasitikėjimas, lavinami įgūdžiai. Kartą per mėnesį susitinkama virtualiose konsultacijose, kur atsakomi visi mokytojų klausimai.

Dviejų lygių mokymosi keliai, ugdantys 21 amžiaus įgūdžius

Pradedančiuosius lėtai vedame per technologinę kūrybą nuo nulio. Pažengusiuosius – per platesnes technologinės kūrybos panaudojimo galimybes su vaikais. Prisitaikoma prie mokytojų tempo ir lygio, nagrinėjami projektai ir atskiros pamokos, skatinamas turinio pritaikymas klasėje, atsakomi visi klausimai.

Darbui klasėse pritaikyta medžiaga

Medžiaga, paruošta kokybiškam darbui skirtingose pamokose su 7-12 metų vaikais. Mokytojai gauna prieigą prie:

  • Dalijamosios medžiagos vaikams.
  • Trumpų video instrukcijų kiekvienai užduočiai.
  • Prezentacijų, pritaikomų klasėse.